Archiwum sierpień 2016


sie 18 2016 Sondowanie statyczne
Komentarze: 0

Sondowanie statyczne CPT i CPTU to podstawowe badania polowe gruntów, które wykonuje się w krajach należących do Unii europejskiej. W czasie ich trwania mierzy się parametry podstawowe - tarcie na tulei ciernej czy opór na stożku.
Dzięki wartościom otrzymanym w wyniku sondowania statycznego CPTU i specjalistycznemu oprogramowaniu można np. określić rodzaj gruntu i budowę geologiczną podłoża, zmierzyć parametry geotechniczne badanego gruntu czy oszacować nośność i opadania, co jest niezwykle istotne podczas projektowania fundamentów bezpośrednich i głębokich.
Sondowanie statyczne CPTU i CPT ma szereg zalet, dlatego też sprawdza się lepiej niż tradycyjne metody badań geotechnicznych. Pozwala przede wszystkim na nieprzerwany pomiar parametrów gruntu na całej długości profilu sondowania. Poza tym wyniki badania (parametry geotechniczne gruntu) uzyskiwane są bardzo szybko i istnieje wysoki stopień zgodności danych uzyskanych z sondowań.
Sondy CPT czy CPTU mogą być niemożliwe do zastosowania, gdy w gruncie zalega frakcja bardzo gruboziarnista, czyli żwiry, rumosze i zwietrzeliny gliniaste. Badanie przeprowadzane w takich warunkach grożą uszkodzeniem stożka pomiarowego. Wówczas lepiej sprawdzi się sondowanie dynamiczne.


geologiczny : :
sie 05 2016 Wiertnice i ich zastosowanie
Komentarze: 0

Wiertnica to urządzenie o bardzo szerokim zastosowaniu. Wykorzystuje się je m.in. do wierceń geologicznych. Potrzebny jest do tego celu zaawansowany pod względem technologicznym osprzęt umożliwiający przeprowadzenie wierceń nawet na dużych głębokościach. Tego typu wiercenia prowadzone są zarówno w celu badawczym, jak i podczas różnego rodzaju inwestycji np. budowlanych.
Wiertnica to maszyna przeznaczona do wykonywania otworów wiertniczych w skałach, które mają różny stopień twardości. Dzięki stabilizującym ramom oraz innym urządzeniom są one w stanie osiągnąć optymalną wydajność nawet podczas pracy na dużej głębokości. Wiertnice stosuje się w pracach poszukiwawczych, badawczych oraz w celach budowlanych, a niekiedy także do odprowadzania wody czy metanu do odstawy urobku. Umożliwiają one m.i.n próbkowanie czy sondowanie dynamiczne.
Duże wiertnice pozwalające na wiercenie na znacznych głębokościach (do kilkuset metrów) wyposażone są zwykle w wiertła ślimakowe. Mniejsze modele służą z kolei przede wszystkim do poboru gruntów w celach pomiaru jego parametrów i właściwości. Oprócz tego na rynku dostępne są także wiertnice w wersji mobilnej, które osiągają głębokość maksymalnie do 10-15 metrów.


geologiczny : :