Archiwum luty 2018


lut 06 2018 Zastosowanie wiertnic geotechnicznych w praktyce...
Komentarze: 0

Technologie prowadzenia odwiertów rozwijane są zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na efektywne, tanie i sprawnie działające narzędzia. Podstawowym przeznaczeniem klasycznych wiertnic geotechnicznych jest wykonywanie odwiertów pionowych i poziomych.

Typy odwiertów

Odwierty pionowe wykonywane są celach badawczych i analizie litosfery, poszukiwaniach surowców naturalnych oraz badaniach sejsmologicznych. Typowym komercyjnym zastosowaniem odwiertów pionowych jest tworzenie studni głębinowych w obrębie posesji mieszkalnych.

Odwierty poziome częściej służą dla celów infrastrukturalnych. Horyzontalna wiertnica geotechniczna pozwala przede wszystkim na wykonanie precyzyjnego kanału wiertniczego pod posesjami, drogami i innymi przeszkodami naziemnymi. Powszechnie wykorzystywane są przy realizacji inwestycji wodociągowych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych technologiach przesyłowych.

Istnieją różne typy wiertnic. W zależności od oczekiwanej głębokości penetracji gruntu i przeznaczenia odwiertu stosuje się krótsze wiertnice powierzchniowe albo wiertnice geotechniczne ślimakowe. Te drugie umożliwiają prowadzenie odwiertów nawet na kilkaset metrów wgłąb.

Wiertnice geologiczne mogą być w zależności od gabarytu samodzielne lub samobieżne oparte o nadwozie pojazdu samochodowego.

geologiczny : :